Δομές

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) του  Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»,

 προσφέρει πάνω από 22 χρόνια εκπαιδευτικές, θεραπευτικές & ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε εφήβους και ενηλίκους με νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, συνδρόμου Down και άλλων συνδρόμων. Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης παροχής υπηρεσιών και ελάφρυνσης της οικογένειας δίνεται η δυνατότητα σίτισης και μεταφοράς από τον Φορέα μας.

Η Διεπιστημονική του Ομάδα εποπτεύει και καταρτίζει την εξατομικευμένη παρέμβαση σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, αλλά και τις επιθυμίες κάθε ωφελούμενου του Φορέα μας. Βασική συνιστώσα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, είναι η ολιστική προσέγγιση του Ατόμου με Αναπηρία και η διαρκής υποστήριξη και συνεργασία της οικογένειας διαμέσου του άρτια καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού.

Σκοπός του Κέντρου:

  • Η ομαλή Κοινωνική Ένταξη/ Κοινωνικοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία
  • Η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων μας
  • Η ισότιμη Αντιμετώπιση των Ατόμων με Αναπηρία ως ενεργών πολιτών
  • Η επαγγελματική αποκατάσταση σε προστατευόμενο εργασιακό περιβάλλον
  • Η αύξηση του επιπέδου λειτουργικότητας των Ατόμων με Αναπηρία μέσω εκπαιδευτικών, αθλητικών & ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

 

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά από 8:00-16:00

 

Διαδικασία Ένταξης στον Φορέα μας: 

  • Τηλεφωνική επικοινωνία & δρομολόγηση ραντεβού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα του Κέντρου (Βλέπε πεδίο: Επικοινωνία)
  • Αξιολόγηση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου από την αξιολογητική ομάδα.
  • Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού από την οικογένεια του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.
  • Ενημέρωση της οικογένειας για έγκριση/απόρριψη ένταξης του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.

 

*Βασικό προαπαιτούμενο για την ένταξη στο Κέντρο μας είναι η ασφαλιστική ικανότητα των υποψήφιων εκπαιδευόμενων.

 

 

Είναι θεμελιώδες να σας γνωστοποιήσουμε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», υλοποιεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών για 30 ωφελούμενούς του από 4/9/2017 έως 30/06/2023.

Στόχος του προγράμματος ΕΣΠΑ, είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής εφαρμόζοντας υποστηρικτικά προγράμματα, που έχουν κυρίως τρεις βασικούς άξονες:

1) την παροχή εκπαίδευσης στα δημιουργικά & εργοθεραπευτικά εργαστήρια της δομής.

2) την εφαρμογή πολυποίκιλων προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

3) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης, όπως επίσης την υλοποίηση εμπλουτιστικών προγραμμάτων και παράλληλων δραστηριοτήτων