Ποιοί Είμαστε

Οι Πιστοποιήσεις μας

Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες» είναι ένα ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο (Αρ. Φύλλου 2172/17.12.99, τεύχος Β΄) και έχει πιστοποιηθεί ως :

  • Φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 59109, 19.12.17, Αρ. φύλλου 4461, Τεύχος Β΄).
  • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - επιπέδου 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με ΑΔΑ:76ΖΡΟΡΗΛ-ΣΕ7.

 

      Επιπλέον:

  • Έχει πιστοποητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 του Φορέα TUV HELLAS στο πεδίο της Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία & Υποστηρικτικών Προγραμμάτων.
  • Έχει λάβει έπαινο συμμετοχής στο δίκτυο Bravo Schools 2018 -2019 , εντάσσοντάς το στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως "Σχολείο Υπερασπιστής των Παιδιών" από τη UNICEF."
  • Τέλος, ο Φορέας μας σεβόμενος τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών του, έχει προβεί σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία (GDPR).