Ποιοί Είμαστε

VERA VASAJ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Βέρα Vasaj, είναι Υπεύθυνη της Καθαριότητας του χώρου και διασφαλίζει καθημερινά τις άριστες συνθήκες υγιεινής που απαιτούνται σε μια δομή κοινωνικής φροντίδας. Εργάζεται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» από το 2019.