ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

1 / 2
29.03.2021

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό (2 Απριλίου) το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», 

διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : «ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» την Τρίτη στις 6 Απριλίου στις 11:00 π.μ.

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με Άξονα Προτεραιότητας (09) - «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ με τίτλο: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», με κωδικό MIS 5002509.

Συμμετοχή δωρεάν - Μέσω πλατφόρμας Zoom Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλ. 210 9766144 (εσωτ. 2) από τις 8:00-16:00.

Share: