ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DJing & ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1 / 4

Από το 2017, με την εθελοντική προσφορά της σχολής Μουσικής Παραγωγής & DJing «DJSurvival», πραγματοποιούνται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», μαθήματα Djing& Μουσικής στις εγκαταστάσεις της σχολής τους.

Οι νέοι μας με την πάροδο του χρόνου και τη σωστή καθοδήγηση εκπαιδεύονται τόσο στην σκηνική παρουσία και στην απόδοση τους στα decks ως «Djs», όσο και στην αντίληψη του ρυθμού της μουσικής, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη μουσική σκέψη.

Μέσα από τη μουσική και την κατάκτηση μικρών επιτευγμάτων , το πρόγραμμα συντελεί θετικά στην αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα ενώ διευρύνει τους ορίζοντες καλής διάθεσης, ψυχολογίας και συμπεριφοράς.

Share: