ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

1 / 5

Στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. « Ορίζοντες», στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας εθελοντικής προσφοράς του «Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού» λειτουργεί από το 2012 μία Ομάδα Οδηγών στην οποία συμμετέχουν 30 εκπαιδευόμενοι του Φορέα μας. Όλο αυτό το διάστημα έχει πραγματοποιήσει αξιόλογες δράσεις πλημμυρίζοντας τους νέους μας με χαρά, ζωντάνια και δημιουργικότητα. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο μια φορά την εβδομάδα.

Ο Οδηγισμός είναι μία παγκόσμια, εθελοντική, αυτόνομη, ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους.

Σκοπός του Οδηγισμού είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους ενεργούς πολίτες.

 

Share: