ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες"

1 / 1
01.03.2021

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ) "Ορίζοντες"  (https://www.keepea.gr ) προκυρήσσει μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με σκοπό την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου στο τμήμα Δημοσίων σχέσεων & Έξευρεσης πόρων.

Καθήκοντα:

      •Ανάπτυξη & Οργάνωση Ενεργειών επικοινωνίας με στόχο την προώθηση των δράσεων του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες" , την ενημέρωση του κοινού & την εξεύρεση πόρων.

  • Διαχείριση ιστοσελίδας, social media και μηνιαίου newsletter
  •  Δικτύωση με εγχώρια ΜΜΕ, επαφές με δημοσιογράφους και διαχείριση αιτημάτων
  •  Διαμόρφωση και παρακολούθηση προϋπολογισμού επικοινωνίας
  •  Συγγραφή προτάσεων εξεύρεσης πόρων  στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
  •  Έρευνα σχετικά με εν δυνάμει χρηματοδότες και πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης, χορηγιών, δωρεών
  • Επικοινωνία και reporting σε υπάρχοντες χρηματοδότες
  • Παρακολούθηση χορηγιών, χρηματοδοτήσεων και δωρεών
  • Καταγραφή δεδομένων εξεύρεσης πόρων και δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση
  • Συνεργασία με τη Διεύθυνση του Φορέα για την καθημερινή διαχείριση, τον συντονισμό και τη λειτουργία του οργανισμού

 

Προφίλ :

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα Marketing και Επικοινωνίας

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε κοινωνικές δομές  θα εκτιμηθεί

• Άριστη γνώση MS Office

• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

• Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

• Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί εντός ομάδας

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  και ικανότητες παρουσίασης

• Ενσυναίσθηση, εχεμύθεια  και κοινωνική ευαισθησία,

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

• Τόπος: Αθήνα

• Αναφορά στον Υπεύθυνο Λειτουργίας και στο διοικητικό συμβούλιο

• Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους, στο Email: info@keepea.gr αναφέροντας τον τίτλο της συγκεκριμένης θέσης.

Share:

Εκδηλώσεις