ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1 / 6

«Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο».

Ως μέρος του γενικού πλαισίου της εργοθεραπευτικής παρέμβασης, η Εργοθεραπεία αποβλέπει στη συμμετοχή των ατόμων στα έργα-όπως αυτά αντιστοιχούν στην ηλικία τους-μέσω της αποκατάστασης, αναβάθμισης κι ανάπτυξής της συμμετοχής αυτής. Η Εργοθεραπεία, λοιπόν, παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα άτομα αυτά που είτε δεν έχουν αποκτήσει, είτε έχουν χάσει τις απαιτούμενες δεξιότητες ή την επάρκεια των δεξιοτήτων αυτών (π.χ. λόγω κάποιου νευρολογικού προβλήματος).

Τα προγράμματα εργοθεραπείας που υλοποιούνται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» χωρίζονται σε :

     Ατομικά προγράμματα: Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα εξής:

  • Αυτοφροντίδα
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση (ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας αισθητηριακών πληροφοριών)
  • Γνωστικές δεξιότητες
  • Κοινωνικές δεξιότητες: προσαρμογή στις αλλαγές , κοινωνικοί κανόνες
  • Σύνθετες και απλές δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ψώνια, χρήση τεχνολογίας και μέσων επικοινωνίας, φροντίδα κοινόχρηστου χώρου)

                                                                                      

Ομαδικά προγράμματα:

  • Ομάδες εδεσμάτων
  • Ομάδα πλυντηρίου
Share: