Ψυχοθεραπεία

1 / 1

Ψυχοθεραπεία

Στο πλαίσιο της πολύπλευρης παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών, το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» παρέχει Ατομική ή Ομαδική Ψυχοθεραπεία στους εκπαιδευόμενους εκείνους που χρειάζονται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Η αποκατάσταση συναισθηματικών συγκρούσεων, η αντιμετώπιση αγχογόνων διαταραχών ή διαταραχών της διάθεσης διασφαλίζει την Ποιότητα Ζωής στα άτομα με Αναπηρία και τα βοηθά να εκφράζονται, να αποδέχονται τον εαυτό τους αλλά και να χτίζουν πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες. Η ψυχοθεραπεία βοηθά το άτομο να καταλαβαίνει τον εαυτό του, να ελέγχει τα συναισθήματά του και τελικά να αλλάζει συμπεριφορά. Η θεραπευτική παρέμβαση γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους Ψυχολόγους, ακολουθώντας το γνωστικό-συμπεριφοριστικό μοντέλο παρέμβασης. Επιμέρους στόχοι της Ψυχοθεραπείας είναι: η Αυτογνωσία, η διαχείριση του άγχους, η αντιμετώπιση Φοβιών, η εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων, η αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση, η εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, η προώθηση της αυτοεκτίμησης και τέλος η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Ψυχοεκπαίδευση γονέων

Τα τελευταία έτη διενεργείται το Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων, που απαρτίζεται από Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό, με μεγάλη συμμετοχή από τους γονείς και κηδεμόνες του Φορέα. Η Ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας είναι ένα ψυχοθεραπευτικό-συμβουλευτικό μοντέλο που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με χρόνια διαταραχή. Φιλοσοφία της παρέμβασης είναι το δικαίωμα της γνώσης και της ενημέρωσης της οικογένειας αλλά και η ορθή αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Στην ομάδα αναλύονται συνήθη ζητήματα ή/και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν για θέματα που τους προβληματίζουν, έχοντας τη διαρκή αρωγή και γνωστική ανατροφοδότηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ειδικών θεραπευτών.

Στόχοι της θεραπείας:

  • Η ενημέρωση της οικογένειας για τη διαταραχή, τη φύση, τα αίτιά της, την πορεία και την πρόγνωσή της.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην οικογένεια ώστε να μειωθεί το στρες και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών.
  • Η δόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από την οικογένεια αλλά και από το άτομο, ώστε να ενδυναμωθεί στο έργο της.
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου με αναπηρία.
  • Η ανάλυση κάποιων συχνά συναντώμενων «δύσκολων» συμπεριφορών και η μεθοδολογία παρέμβασης από τους γονείς.
  • Ανταλλαγή εμπειριών, αλληλοβοήθεια και επικοινωνία μεταξύ των γονέων.
  • Μέθοδοι ενίσχυσης των θετικών συμπεριφορών- πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

                                                                                               

Έχει καταφανεί ότι η εφαρμογή της έχει θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας αλλά  και στην πορεία της εκάστοτε διαταραχής, καθώς οι γονείς οπλίζονται με γνώση και δύναμη για το έργο τους.

Share: