ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

1 / 5

Η θεραπευτική κολύμβηση πραγματοποιείται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» σε εβδομαδιαία βάση. Αποτελεί ένα συνδυασμό γυμναστικής, κινησιοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ψυχαγωγίας με κύριο «μέσο» το νερό. Η επίδραση του νερού είναι θεραπευτική καθώς βελτιώνει τα αντανακλαστικά, παρέχει καλύτερο έλεγχο των κινήσεων, της ισορροπίας και του προσανατολισμού, βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία, υιοθετεί πιο φυσιολογικές στάσεις και κινήσεις και παρέχει χαλάρωση, βελτιώνοντας των έλεγχο των ακούσιων κινήσεων.

Ταυτόχρονα συνδυάζει την άσκηση με την ψυχαγωγία ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι στην αποκατάσταση. Αποτελεί αρκετές φορές τον μοναδικό τρόπο άσκησης, ενδυνάμωσης και ανεξάρτητης κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα και ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, σωματογνωσίας, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Παράλληλα γίνονται ασκήσεις αποθεραπείας και χαλάρωσης των εκπ/νων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα αγωνιστικής κολύμβησης του Κέντρου μας. Το πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης πραγματοποιείται από Καθηγητή Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής στην πισίνα του Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης, που μας παραχωρείται επί πολλά συναπτά έτη από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Share: