ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1 / 1

Η νοσηλευτική φροντίδα στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της κλινικής εικόνας των εκπαιδευομένων, την παροχή Α΄ Βοηθειών, τη διατήρηση του ιατρικού αρχείου, την επιτήρηση της χορήγησης των φαρμακευτικών αγωγών και την επαγρύπνηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα πρόληψης και υγιεινής.

Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργείται εκπαίδευση προσωπικού αναφορικά με νοσηλευτικά θέματα.

Share: