Ποιοί Είμαστε

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ

Ο Θεοφάνης Κατσιούλης είναι Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή και τους Αθλητικούς Δρόμους. Είναι Απόφοιτος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής/ Καθηγητής Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής σε Κέντρα Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια, όπως: «Εκπαίδευση στη Λειτουργική Λεκτική Επικοινωνία μη Ομιλούντων Ατόμων με Αυτισμό και Σχετικές Διαταραχές: Applied Behavioral Analysis (A.B.A) and Oral Placement Therapy (OPT)», «Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, Θεωρία και Πράξη», «Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Μεθόδου Θεραπευτικής Κολύμβησης -The Halliwick Concept», «Δέσμη Αξιολόγησης Λεπτής και Αδρής Κινητικότητας - ΒΟΤ-2ΤΜ», « Επιμόρφωση για το Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής στην Εκπαίδευση», «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδισμός».
Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδευθείσα στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πραγματοποίησε την Πρακτική άσκηση σε δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και παράδοση μαθημάτων σε άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και συνοδές αναπηρίες. Εν συνέχεια εργάστηκε σε δομή, που φιλοξενεί ενήλικες στοχεύοντας στη ανάδειξη των κεκτημένων γνωστικών,κοινωνικών δεξιοτήτων και επέκταση αυτών. Παράλληλα παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια αποσκοπώντας στην πληρέστερη καταννόηση της ΔΑΦ .